YVONNE DE RIJK


GALERIE-SCHETSEN


De keuze om deze wijken te schilderen of te fotograferen ligt bij mij voor de hand. Het is mijn leefomgeving. Het is ook een kwestie van goed kijken. Horizontale lijnen en brede vlakken ontstaan door de veelal strakke bouw, met als tegenstelling de dunne verticale lijnen van de jonge bomen, lantaarnpalen of verkeersborden.

Er wordt beweerd dat er in een traditionele woonwijk leefsporen zitten die in een nieuwe Vinex-wijk ontbreken en dat zo'n wijk daarom een te 'doods' onderwerp is om uit te beelden. Maar dat is slechts schijn, want er zijn veel tastbare en visuele leefsporen te vinden. Vliegtuigen die veelvuldig overvliegen (Schiphol is niet ver weg) leveren bijvoorbeeld niet alleen nadelen op zoals luchtverontreiniging, maar ook mooie strepen in de lucht die later weer uitwaaieren. Dit maakt de skyline boven de wijk heel bijzonder op heldere dagen. Vrachtwagens met daarop teksten en namen van speciaalzaken in bijvoorbeeld meubels en witgoed, en autobussen van het openbaar vervoer geven vitaliteit aan de straten.

De vitaliteit en scherpe lijnen zijn te terug te vinden in de schetsen en voorstudies. In het acrylwerk is in het koele kleurgebruik de weerslag te zien van het winterse weer. Maar wat ik vooral in de monoprints wil laten zien is dat ik deze Vinex-wijk ervaar als een geborgen, veilige woonplek.